Treonina

 

Treonina organiczny związek chemiczny, obojętny elektrycznie aminokwas. Stereo izomer L jest jednym z 20 podstawowych aminokwasów białkowych. Treonina należy do aminokwasów niezbędnych , jest aminokwasem optycznie czynnym posiadającym drugi asymetryczny atom węgla obok węgla α.

treonina