Hemoglobina

 

Hemoglobina paszowa jest produktem najwyższej jakości, który składa się z białek o wysokiej strawności i smakowitości. Można jej używać jako częściowy lub pełny zamiennik składników o wysokiej jakości białka. Hemoglobina paszowa to połączenie krwinek czerwonych, wysokiej jakości białka i korzystnego składu aminokwasowego.

Hemoglobina paszowa przyczynia się do polepszenia zdrowotności hodowli trzody i drobiu. Systematyczne stosowanie hemoglobiny przyczynia się do wyższego tempa wzrostu karmionych nią zwierząt oraz większych przyrostów.

Hemoglobina

hemoglobina