Skwarki wieprzowe

 

Skwarki wieprzowe są produktem kategorii 3 stosowane w produkcji  pasz dla zwierząt przede wszystkim karm dla zwierząt domowych, futerkowych oraz akwakultury.

Parametry:

skwarki wieprzowe