Cal Plus

Cal plus2
Cal plus2

Zapobiega niedoborom wapnia i uzupełnia braki pierwiastka u krów przed i po wycieleniu. W pierwszej fazie okresu laktacyjnego u krów występuje duże zapotrzebowanie na wapń i energię. Ich niedobór może prowadzić do licznych zaburzeń metabolicznych w okresie okołoporodowym takich jak zaleganie, gorączka mleczna, ketoza czy zatrzymanie łożyska.

Zastosowanie preparatu:

 

– Wspomaga profilaktykę gorączki mlecznej

- Uzupełnia leczenie dożylne w przypadkach klinicznych, w których słabe krążenie krwi osłabia efektywność
dożylnego podawania leków.

SUPER CAL

– Zawiera 50g wapnia SZYBKO i WOLNO uwalnianego w ustroju. Wapń szybko uwalniany zapewnia natychmiastowe podniesienie poziomu tego pierwiastka we krwi, podczas gdy wapń o przedłużonym uwalnianiu zapewnia odpowiedni poziom przez dłuższy okres.

- Zawiera chlorek (1500meq), który:
• Wspomaga mobilizację wapnia
■ Optymalizuje przyswajalność pierwiastka

■ Stymuluje konwersję witaminy D3 w formę aktywną (dostarcza 20,000 ip/l witaminy D3)
– Zapewnia źródło energii obojętnej dla środowiska żwacza (efekt by-pass)
– Stymuluje funkcje wątroby. Propionian wapnia zapobiega występowaniu ketozy

Dawkowanie:

Pierwsza butelka 12 godzin przed wycieleniem

Druga butelka zaraz po wycieleniu

Trzecia butelka od 8 do 12 godzin po wycieleniu

Uwaga: 1 butelka Super Phos od 12 do 24 godzin po wycieleniu
‚Przed użyciem mocno wstrząsnąć