Tłuszcz paszowy Nurisol

Nurisol – sól wapniowa palmowych kwasów tłuszczowych, używany jest jako tłuszcz chroniony w paszy dla krów mlecznych i pasz dla bydła.

Nurisol może być stosowany bezpośrednio na farmach hodowlanych, dawkowanie uzależnione od wymagań energetycznych zwierząt, może być homogenicznie mieszany z paszą.

Analiza:

tłuszcz paszowy