Białko ziemniaczane paszowe

 

Białko ziemniaczane paszowe jest produktem otrzymywanym w wyniku termiczno-kwasowej koagulacji soku komórkowego otrzymywanego z ziemniaków. Charakteryzuje się wysoką strawnością oraz zawartością białka surowego. Stosowane jest jako wysokowartościowy komponent pasz dla zwierząt hodowlanych.

Białko ziemniaczane paszowe przechowywane w oryginalnym opakowaniu, w warunkach zgodnych ze specyfikacją zachowuje swoje właściwości przez okres minimum 12 miesięcy od daty produkcji.

białko ziemniaczane