Fosforan dwuwapniowy

 

Fosforan dwuwapniowy jest wysokowartościowym produktem, powstałym jako produkt uboczny przy produkcji żelatyny spożywczej. Proces produkcji jest zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej z dnia 26.10.2000 dotyczącymi bezpieczeństwa fosforanu dwuwapniowego.

Fosforan dwuwapniowy jest dozwolony wyłącznie do stosowania do produkcji pasz dla zwierząt innych niż przeżuwacze. Ma strukturę sypkiego pudru, który sprawia, że ​​łatwo łączy się z innymi materiałami paszowymi. Stosunek wapnia do fosforu w dawce 1,3:1 jest bliski optymalnej dawce w standardowej paszy, a obojętne pH przyczynia się do jego zdolności buforowania.

Fosforan dwuwapniowy, przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w warunkach zgodnych ze specyfikacją zachowuje swoje właściwości przez okres minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

Wzór chemiczny fosforanu dwuwapniowego: CaHPO42H2O

Typowy skład chemiczny:

FOSFORAN DWUWAPNIOWY