Kwaśny węglan sodu

 

Jest źródłem sodu w mieszankach paszowych. Niedobór sodu zmniejsza wykorzystanie białka i energii z paszy, powoduje zahamowanie wzrostu zwierząt, u niosek obniża nieśność. W żywieniu przeżuwaczy, opartym na dużych dawkach paszy treściwej, jest powszechnie stosowany jako bufor;  szybko neutralizuje niskie  pH treści żwacza, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy.

Jest źródłem sodu w mieszankach paszowych. Niedobór sodu zmniejsza wykorzystanie białka i energii z paszy, powoduje zahamowanie wzrostu zwierząt, u niosek obniża nieśność. W żywieniu przeżuwaczy, opartym na dużych dawkach paszy treściwej, jest powszechnie stosowany jako bufor;  szybko neutralizuje niskie  pH treści żwacza, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy.

kwaśny węglan