Mączka rybna 68%

 

Mączka rybna jest materiałem paszowym produkowanym ze świeżych ryb oraz odpadów poprodukcyjnych przy przetwórstwie rybnym. Mączka rybna jest cennym źródłem białka w karmach dla zwierząt domowych, drobiu oraz świń. Jest ona produktem w 100% naturalnym, a jedynym dodatkiem jest antyutleniacz, który ma na celu zabezpieczenie produktu przed utlenianiem tłuszczu.

Mączka rybna 65%-68% zawiera strawne białko w wysokości nie mniejszej niż 65%.

Mączka rybna stanowi źródło cennego, wysoko strawnego białka do 90% strawności, jest ważnym składnikiem paszy dla trzody chlewnej i drobiu, zwierząt futerkowych, karmy dla psów i kotów oraz akwakultury.

Stosowanie mączki rybnej niesie ze sobą wiele korzyści. Stanowi przede wszystkim lepsze wykorzystanie paszy przez hodowane zwierzęta, a co za tym idzie szybsze tempo wzrostu zwierząt. Mączka Rybna gwarantuje lepszy smak paszy, dzięki czemu pasza jest chętniej pobierana przez zwierzęta.

Analiza:

mączka 68